پرسش های معمول افرادی که از آکنه رنج می برند

برخی پرسش های معمول بیماران از متخصصین پوست: 1- آیا جوش جوانی واگیردار است ؟…