Site Loader
اصفهان، خیابان فیض، ابتدای خیابان ارباب

بله، مصرف طولاني برخي از فرآورده هاي آرايشي سبب تشديد آكنه مي شود. برخي از فرآورده هاي آرايشي با انجام تست هايي بدون ايجاد دانه هاي سرسياه ارايه مي شود لذا بيماران مي توانند از اين فرآورده ها جهت پوشاندن ضايعات آكنه براي مدت كوتاه استفاده نمايند.

Post Author: admin