Site Loader
اصفهان، خیابان فیض، ابتدای خیابان ارباب

بله، برخی از مشاغل به ویژه در نواحی گرم و مرطوب سبب تشدید آکنه می شود، به عنوان مثال افرادی که به طور مداوم در آشپزخانه و رختشویی ها کار می کنند.

Post Author: admin