Site Loader
اصفهان، خیابان فیض، ابتدای خیابان ارباب

لکه های روی پوست که قهوه ای روشن، کاملا مسطح و بدون برجستگی هستند، لک شیر قهوه‌ای نام دارند.
اگرچه به خودی خود بی خطر هستند و در جمعیت عادی تا ده درصد ديده می شوند. اگر بیش از ۵ عدد باشند ممکن است نشانه بیماری نوروفیبروماتوزیس نوع یک یا سندرم مک کن آلبرایت باشند. در این موارد پیگیری بیمار و مشاوره ژنتیک اهمیت زیادی دارد.

Post Author: admin