Site Loader
اصفهان، خیابان فیض، ابتدای خیابان ارباب
سردرد در مصرف كنندگان روآكوتان

بررسي شيوع و علل سردرد در مصرف كنندگان روآكوتان (ايزوترتينوئين خوراكي Isotretinoin)

چكيده

مقدمه

ايزوترتينوئين خوراكي  كه دارويي مؤثر در مبتلايان به آكنه ندولوكيستيك است  ممكن است عوارض متعددي ايجاد كند از جمله  افزايش  تري گليسيريد و كلسترول سرم ٬ تراتوژنيسيتي  ٬ افزايش آنزيم هاي كبدي ٬ سردرد و … .

 هدف از اين مطالعه بررسي شيوع و علل سردرد در مصرف كنندگان  ايزوترتنوئين خوراكي  مي باشد.

روش ها و مواد

در اين مطالعه ي توصيفي آينده نگر ١٢٠ بيمار مبتلا به  آكنه ي ندولوكيسنيك  يا آكنه هاي مزمن و مقاوم به ساير درمان ها كه تحت  درمان با mg 30  ايزوترتينوئين خوراكي روزانه قرار داشتند در مدت  درمان كه تا 120 mg /kg  در هر دوره ي درمان كه معمولاً حدود ٣٠٠ عدد كپسول mg 20 روآكوتان از كارخانه ي Merck مي باشد مورد بررسي قرار گرفتند.

مواردي كه در حين درمان سردرد عارض شد به نورولوژيست ارجاع شد كه با شرح حال، معاينه عصبي يا فوندوسكوپي و در موارد لزوم سي تي اسكن و M.R.I به تفكيك علل سردرد پرداختيم.

نتايج علل سردرد در مصرف كنندگان روآكوتان

از 120 بيمار تحت درمان با روآكوتان 14 نفر(  ٪ 67 /11) از بروز سردرد در حين درمان شكايت مي كردند.

١٤ بيمار شامل ١١ زن (٪٥٧/٧٨) و ٣ مرد ( ٪٤٢/٢١)  در محدوده ي سني ١٧ تا ٣٥ بودند. ٨ بيمار سابقه ي حملات سردرد ميگرني داشتند كه طي دوره ي درمان با روآكوتان  شدت و فركانس حملات سردرد افزايش يافته بود. ٦ بيمار ديگر نيز كرايترياي تشخيصي سردرد هاي ميگرني داشتند. معاينه ي نورولوژيك در دو مورد مشكوك بود كه درخواست M.R.I  شد كه طبيعي بود. فوندوسكوپي در هر ١٤ مورد نرمال بود و علائم افزايش فشار داخل مغزي مشاهده نشد. بيماران تحت درمان با داروي پروفيلاكسي ميگرن قرار گرفتند كه در ١٣ بيمار(٨٥/٩٢) پاسخ مناسب ديده شد. در يك بيمار (٢١/٧) عدم پاسخ به درمان منجر به قطع درمان روآكوتان شد.

نتيجه گيري

اين مطالعه نشان داد كه بروز سردرد هاي خطرناك با مصرف روزانه mg ٣٠كه با افزايش فشار داخل جمجمه همراه مي باشد عارضه اي نادر بوده و بيماران مبتلا به آكنه ي شديد كه سابقه ي  سردرد  ميگرن يا تنشن دارند را به اين دليل از درمان با روآكوتان نبايست محروم ساخت.

واژه هاي كليدي : ايزوترتينوئين خوراكي ٬ سر درد ٬ آكنه ي ندولوكيستيك ٬  ميگرن

Post Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *