ضدآفتاب هرگز کافی نیست

آسیب آفتابی یاphotodamage عبارت است از آسیبی که نور آفتاب به پوست می‌زند. نکته مهم…