خط چشم روی پلک

هنگامی که خط چشم می‌کنید اگر خط چشم روی پلک بالای شما، کپی می‌شود یعنی…